Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)